Monteringsanvisning

Monteringsanvisning

Läs regelboken innan byggnation. sbf.se

 • Bakstöttor ca: 1000mm
 • Dörrsträvor ca: 1400mm
 • Botten H båge ca: 1400mm
 • Diagonalstag ca: 1500mm
 • Toyotastag ca: 1300mm, lite bockat
 • Hjälmrör ca: 500mm, lite bockat
 • Takrör ca: 1400mm
 • Bältessträva ca: 1400mm
 • Rör över rutan ca: 1100mm, lite bockat
 • Mac-P ca: 800mm, lite bockat och ca: 600mm
 1. Börja med H-bågen.
 2. Justera längd och bredd.
 3. Placera bågen där ni vill ha den.
 4. Tag hål i golvet eller tröskeln där bågen ska stå.
 5. Lägg en lös plåt över hålen. Placera bågen på plåten.
 6. Justera höger och vänster framdel.
 7. Slipa så att den passar mot bågen.
 8. Svetsa lite mot H-bågen.
 9. Justera och slipa in röret över rutan.
 10. Justera och slipa in takrören.
 11. Svetsa så mycket ni kommer åt.
 12. Lossa framdelen från bågen och vik ner framdelen.
 13. Svetsa runt om röret över rutan.
 14. Montera tillbaka framdelen mot bågen och svetsa lite.
 15. Justera och slipa in rören till fjäderbenstornen fram (ej folkrace)
 16. Svetsa på framdelen.
 17. Justera och slipa in toyotastaget (ej folkrace)
 18. Justera och slipa in dörrsträvor.
 19. Svetsa i framdelen.
 20. Lossa framdelen från H-bågen, drag tillbaka framdelen
  och svetsa runt om mot framdelen på alla rören.
 21. Sätt tillbaka framdelen mot H-bågen och slipa in hjälmrören och svetsa.
  Svetsa ovansidan. Lyft upp buren på plats.
 22. Justera bakstöttor, svetsa runt om alla stag.
 23. Tvärröret monteras sist i H-bågen.
 24. De stora plåtarna svetsas på golvet. De små på rörändarna.
 25. Borra och bulta rakt igenom plåtarna och karossen med 3 st M8 bult med brickor i plåtarna på golvet, samt 2 st M8.bult med brickor på hjulhusen.