Finess har köpt Rallyimport och har gått samman 2018-01-26. Huvudsyftet är att utveckla och förbättra butik och verksamhet. Anders (PG) Malmström kommer fortsättningsvis ingå i Finess Personalstyrka. Båda hemsidorna kommer att fungera som vanligt.

Wattlänk & 4-link

Vi har tagit fram ett koncept för Wattlänk och 4 link med färdiga bitar som du svetsar i själv eller så hjälper vi dig att få det på plats.

Du kan antingen ha båda delarna eller var för sig.