Finess har köpt Rallyimport och har gått samman 2018-01-26. Huvudsyftet är att utveckla och förbättra butik och verksamhet. Anders (PG) Malmström kommer fortsättningsvis ingå i Finess Personalstyrka. Båda hemsidorna kommer att fungera som vanligt.

Underhåll

Vi utför underhåll före och efter tävlingar, så att du ska kunna fokusera fullt på tävlingsmomentet.