Finess har köpt Rallyimport och har gått samman 2018-01-26. Huvudsyftet är att utveckla och förbättra butik och verksamhet. Anders (PG) Malmström kommer fortsättningsvis ingå i Finess Personalstyrka. Båda hemsidorna kommer att fungera som vanligt.

Burbyggnationer

Vi monterar certifierade skyddsburar med tillhörande FIA handling. Ring för info!
Priser från ca 16000:-, inkl. bur och montering Offert ges vid förfrågan.